Realizacje

Roboty zrealizowane:

  • modernizacja linii kolejowej E65/CE65 odcinek Warszawa-Gdynia obszar LSC Malbork -roboty ziemne i transportowe kontrahent Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Kutno
  • modernizacja linii kolejowej E65/CE65 odcinek Warszawa-Gdynia obszar LCS Malbork -roboty ziemne, transportowe, roboty drogowe kontrahent TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa
  • budowa mostu przez rzekę Wisłę w Toruniu - roboty ziemne kontrahent UW-SERVICE Szczecin
  • remont drogi krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin kontrahent SKANSKA S.A.
  • remont drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo-Rychliki kontrahent DROGOMEX Sp. z o.o.
  • budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej w Tczewie kontrahent STRABAG Sp. z o.o.
  • budowa obwodnicy miasta Kartuzy kontrahent STRABAG Sp. z o.o.